KUS ON KULD?

Tundub, et Sa ei ole veel ühtegi toodet oma ostukorvi lisanud. Kui Sa oled huvitatud investeerimast oma raha kulda või hõbedasse, siis oled kindlasti õiges kohas. Sirvi meie tooteid ja loe lisaks. Kui Sul tekib küsimusi, siis võta meiega julgelt ühendust.

VAATA GRAAFIKUID OSTA KULDA

Palun lugege teenuse tingimused hoolikalt läbi enne ostu sooritamist, need kehtivad kõikidele tellimustele, ostule ja müügile sõltumata sellest, kas tehing sooritatakse meie veebilehe kaudu, telefoni teel või Tavidi kontoris kohapeal. Tavidilt ostes või meile müües nõustute alljärgnevates punktides toodud tingimustega:

  1. Tellimuse esitamine
  2. Tellimuse tühistamine
  3. Väärismetallide kohaletoimetamine
  4. Kindlustus
  5. Müük Tavidile
  6. Hinnad
  7. Kliendiandmed
  8. Intellektuaalomandi õigused

1. Tellimuse esitamine

Tavidi veebilehe www.tavid.ee kaudu edastatud tellimusi käsitleme kliendi siduva tahteavaldusena osta tellimuses märgitud tooteid selles märgitud hinnaga. Pärast tellimuse vormistamist saadetakse kliendile automaatselt arve. Sellega Tavid kinnitab kliendi poolt esitatud tellimuse ning arve saatmisega loetakse leping kliendi ja Tavidi vahel sõlmituks. Lepinguga võtab Tavid endale kohustuse kokkulepitud tingimustel kaupa tarnida ja kliendil tekib kohustus kokkulepitud ajal ja viisil tellitud kauba eest tasuda.

Makse tuleb teha hiljemalt ühe tunni jooksul pärast tellimuse esitamist. Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel esitatud tellimuse eest tasudes tuleb kindlustada, et makse laekuks Tavidi kontole hiljemalt järgmise pangapäeva hommikul kell 10:30.

2. Tellimuse tühistamine

Kliendile jääb õigus tellimus tühistada, enne kui makse Tavidi kontole on tehtud. Tellimus tühistatakse automaatselt, kui kauba eest ei ole kokkulepitud ajal ja viisil tasutud.

Tavid jätab endale õiguse tellimus tühistada, kui erakorraliste asjaolude ilmnemisel ei ole võimalik tooteid müüa.

Tellimuse tühistamise võimalikud põhjused:

3. Väärismetallide kohaletoimetamine

Tavid paneb tooted teele 24 tunni jooksul pärast makse laekumist. Juhul kui mingil põhjusel peaks saadetis viibima, võtab Tavid kliendiga ühendust ja täpsustab kauba kättesaamise tingimused.

E-poes toodud postikulu hind kehtib vaid eestisisestele saadetistele. Juhul, kui soovite oma paki kätte saada välisriigist, lepime hinnas eraldi kokku. Võtke meiega ühendust telefonil +372 627 9900 või emaili teel tavid@tavid.ee.

4. Kindlustus

Tavid kindlustab kõik saadetised. Kui kaup läheb kaduma või saab transiidi ajal kahjustada, jätab Tavid endale õiguse otsustada, kas postitada toode uuesti või tagastada kliendile raha. Kindlustus kehtib seni, kuni tooted on teel, ning lõppeb hetkel, mil klient annab allkirja saadetise kättesaamise kohta.

5. Investeerimiskulla ja -hõbeda müük Tavidile

A. Ostuhinnad

Investeeringukulla ja -hõbeda ostuhind Tavidi veebilehel on ajas muutuv. See näitab, kui palju Tavid antud hetkel on valmis maksma investeerimistoodete eest pärast seda, kui meie väärismetallide ekspert on need üle vaadanud. Sama toote hind võib eri aegadel olla erinev.

Tavidi veebilehel kuvatud investeerimiskullast ja -hõbedast toodete ostuhind kehtib vaid meie enda koostööpartnerite valmistatud investeerimistoodetele. Kui kullast või hõbedast investeerimistoode pärineb mõnelt teiselt tootjalt või on see kahjustatud (kriibitud, kõver või on originaalpakend avatud), ostame toote tagasi puhta kulla või hõbeda grammihinna (XAU, HAG) alusel vastavalt toote puhtusele ja kaalule.

Kui meil tekib kahtlus mündi või plaadi ehtsuses, peame selle kulla- või hõbedasisalduse kindlaksmääramiseks tegema kliendi nõusolekul happetesti või toote katki lõikama. Proovi tegemine kahjustab investeerimistoodet, mistõttu saame selle tagasi osta kulla või hõbeda grammihinna (XAU, HAG) alusel vastavalt toote puhtusele ja kaalule. Kui kliendile meie pakutav hind ei sobi, tagastame toote kliendile ning Tavidit ei saa pidada vastutavaks toote proovi kindlaksmääramisel tekkinud kahjustuste eest.

B. Isiku tuvastamine
Rahapesuvastased meetmed

Vastavalt Rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §19 lg-le 2 oleme investeerimiskulla ja -hõbedaga sooritatavate tehingute puhul kohustatud tuvastama kliendi isiku juhul, kui tehingu summa on 10 000 eurot või rohkem. Valuuta puhul on see summa samuti 10 000 eurot.

Isiku tuvastamiseks palume kliendil esitada üks järgnevatest dokumentidest:

NB! Tavid ei saa kahjuks tehingut sõlmida, kui klient seaduses ettenähtud juhtudel oma isikut tõendvat dokumenti ei esita.

C. Väljamaksed

Sõltuvalt kliendi eelistusest maksab Tavid ostutehingute eest raha välja kas:

Ülekande puhul palume kliendil esitada üks järgnevatest isikut tõendavatest dokumentidest:

6. Hinnad

Kõik Tavidi veebilehel kuvatud hinnad on eurodes. Kui soovite teha makse teises valuutas, võtke meiega ühendust telefonil +372 627 9900 või saatke e-kiri tavid@tavid.ee, et leppida kokku vahetuskurss ja muud tingimused.

7. Kliendi andmed

Tavid palub esitada kliendil korrektsed isikuandmed, et saaksime vajadusel kliendiga kiiresti ühendust võtta seoses tellimuse täitmisega või tehingu tingimuste täpsustamiseks.Kliendi andmed on konfidentsiaalsed ja neid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui selline kohustus tuleneb seadusest või on vajalik kauba tarnimiseks.

8. Intellektuaalse omandi õigused

Kõik logod, tekstid, pildid ja tarkvara sellel veebilehel on intellektuaalomand, mille õigused kuuluvad Tavid ASile ja Tavex Gruppi kuuluvatele tütarettevõtetele. Siinse veebilehe logode, tekstide, piltide ja tarkvara igasugune kasutamine ja levitamine ilma Tavid ASi loata on keelatud ning seadusega vastuolus ja võib viia tsiviil- ja kriminaalkaristuseni. Tavid AS rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta ja teostada oma intellektuaalomandi õigusi.

Autoriõigus © 2019 Tavid AS