Lisa hinnateavitus

Veebipoe teenuse osutamise tingimused

Palun tutvuge Tavid AS-i (reg nr 10055700, edaspidi müüja) veebilehe www.tavid.ee (edaspidi veebipood) teenuse osutamise tingimustega. Kauba ostja on isik, kes esitab e-poe tellimuse (edaspidi klient).

  1. Tellimuse esitamine
  2. Maksed
  3. Hinnad
  4. Tellimuse tühistamine
  5. Tellimuse tühistamine ja lepingust taganemine
  6. Kättetoimetamine
  7. Isikuandmete töötlemine
  8. Intellektuaalse omandi õigused
  9. Lõppsätted

Tellimuse esitamine

1. Tavidi veebipoe www.tavid.ee kaudu edastatud tellimusi käsitleme kliendi siduva tahteavaldusena osta tellimuses märgitud tooteid selles märgitud hinnaga. Tellimuse kinnitamisega väljendab  klient nõusolekut siinsete tingimustega.

2. Pärast tellimuse vormistamist koostatakse kliendile pakkumine koos maksejuhisega ning see edastatakse ekraanil ja/või e-posti teel. Sellega Tavid kinnitab kliendi poolt esitatud tellimuse ning pakkumise edastamisega loetakse leping kliendi ja Tavidi vahel sõlmituks.

3. Lepinguga võtab Tavid endale kohustuse kokkulepitud tingimustel kaupa tarnida ja kliendil tekib kohustus kokkulepitud ajal ja viisil tellitud kauba eest tasuda.

4. Enne tellimuse kinnitamist on kliendile ostukorvis kuvatud kõik kaubaga seotud kulud, välja arvatud kolmandate osapoolte nõuded, nagu kliendi tasutavad teenustasud pangale, konverteerimistasud jmt.

5. Vastavalt Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti „Juhendi e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele“ punktile 1.6 on www.tavid.ee veebipoest tellimuse tegemine e-kaubandus.

Maksed

6. Tellitud toodete ja tarne eest saab tasuda pangaülekandega arve alusel, veebipõhise pangaülekandega makseteenuse osutaja Trustly vahendusel või sularahas müüja kontoris https://tavid.ee/votke-uhendust-eestis/.

7. Müüja jätab endale õiguse piirata makseviiside valikut sõltuvalt müüdava kauba liigist ning kehtestada teenustasusid vastavalt tehingu tüübile, kusjuures kõik taolised tasud on selgesti esitatud enne tellimuse kinnitamist.

8. Makse tuleb sooritada ühe tunni jooksul pärast tellimuse esitamist. Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel esitatud tellimuse eest tasudes tuleks kindlustada, et makse laekuks Tavidi kontole hiljemalt järgmise pangapäeva hommikul kell 10:30.

Hinnad

9. Kõik müüja veebipoes esitatud hinnad on eurodes (EUR). Kui soovite investeerimiskulla või -hõbeda eest tasuda muus valuutas, palun võtke meiega ühendust telefonil +372 627 9900 või emaili teel tavid@tavid.ee, et leppida kokku vahetuskurss.

10. Veebilehel esitatud toodete ostuhinnad kehtivad juhul, kui kliendi poolt Tavidile müüdav toode on kahjustamata ning sõltuvalt tootest võib olla nõutav, et see oleks originaalpakendis.

11. Valuutavahetuskursid veebilehel on kuvatud viisil, mis näitab kui palju välisvaluutat klient 1 euro eest peab maksma (ost) või saab (müük).

12. Maksustatavate toodete puhul kuvatakse veebilehel lõpphind, mis sisaldab käibemaksu 22%. Investeerimiskullast mündid ja plaadid on Eesti Vabariigis käibemaksuvabad. Kulla- ja hõbedajääkide kokkuostuhind on kuvatud ilma käibemaksuta. Täpsem info käibemaksuga toodete ostu ja müügi kohta käibemaksukohuslasest ettevõttele telefonil +3726279900 või e-posti teel tavid@tavid.ee.

13. Kättetoimetamise ning teenustasud esitatakse toodete hinnast eraldi.

Tellimuse tühistamine

14. Kliendil on õigus tellimus tühistada enne makse sooritamist.

15. Müüjal on õigus tellimus tühistada, kui kauba eest ei ole teenuse tingimustes sätestatud aja jooksul tasutud.

16. Müüjal on õigus erakorraliste asjaolude ilmnemisel tellimus tühistada. Sel juhul võtab müüja kliendiga ühendust, et täpsustada uued tingimused või kannab raha viivitamatult tagasi kliendi kontole. Võimalikud põhjused, mis välistavad tellimuse täitmise:
1) rike IT-süsteemis, mille tõttu ei vasta toodete hinnad või laoseis tegelikkusele;
2) probleemid tarnimisega – tellitud kaubad ei saabu õigeaegselt;
3) erakorraline olukord maailmaturul, mille tõttu väärismetalli või valuuta hind muutub oluliselt.

17. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kulutuste eest, mis tulenevad tehingu tühistamisest müüja poolt.

Tellimuse tühistamine ja lepingust taganemine

18. Investeeringukuld ja -hõbe ning valuutad on globaalse rahaturu objektid, mille hind sõltub rahaturu kõikumistest müüja tegevusest sõltumata ning vastavalt Võlaõigusseaduse § 53 p-le 4 ei kohaldu neile tarbija õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda.

19. Müüja on nõus VÕS §-s 56, p-s 1 nimetatud tähtaja jooksul vahetama välja toote, mis ei vasta veebipoes esitatud kirjeldusele või on kliendile üleandmisel kahjustatud, juhul kui toode on avamata ja originaalpakendis.

20. Muudel juhtudel ning küsimuste tekkimisel palun võtke meiega ühendust telefonil +372 627 9900 või emaili teel tavid@tavid.ee.

Kättetoimetamine

21. Kliendil on õigus saada kaup kätte ilma teenustasuta müüja kontorist https://tavid.ee/votke-uhendust-eestis/. Kaup antakse üle makse sooritanud isikule.

22. Müüja pakub Eesti Vabariigi territooriumil veebipoest ostetud kaupade kättetoimetamist postiteenuse ning pakiautomaatide vahendusel. Teenuse osutajad ning tarne hinnad on ära toodud tellimuse kinnitamise lehel.

23. Veebipoes toodud postikulu hind kehtib vaid Eesti-sisestele saadetistele. Juhul, kui soovite oma paki kätte saada välisriigis, lepime hinnas eraldi kokku. Palun võtke ühendust telefonil +372 627 9900 või e-posti teel tavid@tavid.ee.

24. Müüja kindlustab kõik saadetised. Kui kaup läheb kaduma või saab transpordi käigus kahjustada, jätab Tavid endale õiguse otsustada, kas postitada toode uuesti või tagastada kliendile raha. Kindlustus kehtib seni, kuni tooted on teel, ning lõppeb hetkel, mil klient annab allkirja saadetise kättesaamise kohta.

25. Kättetoimetamise teenustasu kuvatakse kliendile selgelt enne tellimuse kinnitamist ning see tuuakse eraldi reana ära tellimuse kinnitamisel automaatselt genereeritud pakkumisel.

26. Müüja jätab endale õiguse teha kliendile ettepanek muuta kättetoimetamisviisi, kui valitud tarnemeetod kätkeb endas tema hinnangul kõrgenenud riski.

27. Pärast makse laekumist koostab müüja veebipoest ostetud kaubale elektroonilise arve, mis kehtib ilma allkirjastamata.

28. Probleemide korral palume Tavid AS-iga ühendust võtta telefonil +372 627 9900 või e-posti teel tavid@tavid.ee. Pretensioonide lahendamisel lähtume heast äritavast ning Tarbijakaitseseadusest ja Juhendist e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele. Tarbijakaitseseaduses sätestatud õigused ei kehti juriidilisest isikust kliendile.

 

Isikuandmete töötlemine

29. Kliendi nõusolekul antud isikuandmete töötlemise eest vastutab Tavid AS, kes kogub neid vaid teenuse osutamiseks vajalikul määral ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.
30. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui klient on andnud selleks nõusoleku või see on vajalik  kauba kättetoimetamiseks, samuti Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel.

Intellektuaalse omandi õigused

31. Kõik logod, tekstid, pildid ja tarkvara sellel veebilehel on intellektuaalomand, mille õigused kuuluvad Tavid AS-ile ja Tavex Gruppi kuuluvatele tütarettevõtetele. Siinse veebilehe logode, tekstide, piltide ja tarkvara igasugune kasutamine ja levitamine on lubatud ainult Tavid ASi loaga. Tavid AS rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta ja teostada oma intellektuaalomandi õigusi.

Lõppsätted

32. Müüjal on õigus muuta teenuse osutamise tingimusi ilma etteteatamiseta. Tingimused jõustuvad nende avaldamise hetkel veebipoe lehel www.tavid.ee.

Autoriõigus © 2024 Tavid AS