Lisa hinnateavitus

Kuidas valuutatehingutelt raha kokku hoida

Avaldatud Kirke Sööt kategoorias Tavidi teadaanded, Kogu uudisvoog või 16.12.2015
Kulla hind (XAU-EUR)
2187,06 EUR/oz
  
- 40,42 EUR
Hõbeda hind (XAG-EUR)
28,06 EUR/oz
  
- 1,31 EUR
valuutavahetus

Järgnevalt ei saa lugeda sellest, kuidas kajastada raamatupidamisaruannetes välisvaluutades kohustusi või varasid. Räägime teemal, kuidas raamatupidaja (või finantsosakond) saab pangakontodel valuutasid targalt vahetades ühe otsusega hoida ettevõttele kokku reaalset raha, mis üldjuhul raamatupidamisaruannetes otse ega kaudselt välja ei tule. See otsus ei seisne õige aja valimises, valuutapositsioonidega spekuleerimises või tuletisinstrumentide kasutamises. See otsus on valuuta müümiseks või ostmiseks parima pakkuja valikus: valuutavahetustehing tuleb teha hetke parima kursiga.

Midagi keerulist siin ei ole: hetke parim kurss on kõige parem kurss, mida valuuta ostjale (või müüjale) antud konkreetsel ajahetkel pakutakse. Kui raha asub pangakontol, siis võib jääda mulje, et ainus võimalus selle vahetamiseks on valuuta pangalt osta (või pangale müüa). Samas, valuuta vahetamiseks on ka teisi teenusepakkujaid, kes kasutavad samu pangakanaleid ja kes teevad valuutatehinguid soodsamalt kui pangad, pakkudes paremat kurssi.

Kuidas raha kokku hoida

Kõigepealt tuleb mõista, et valuutakursid on pidevas liikumises, ja teiseks, et hetkekurss on see kurss, mida ükskõik kes on valmis teile pakkuma ühel ajahetkel X välisvaluuta Y eest, mille tulemusena saate teie summa Z. Kursi pakkujaks ehk valuuta ostjaks (või müüjaks) võib olla pank, kuid reeglina saate paremat hinda sellistelt arvevaluutavahetajatelt nagu Tavid, TransferWise või üldse keegi kolmas eraisik või ettevõte, kellel on huvi vastupidist tehingut teha. Hetke parim kurss ongi erinevate pakkujate pakutavatest kurssidest parim kurss antud ajahetkel. Ajahetkel X+15 minutit võivad kursid olla juba niivõrd teised, et ajahetkel X saadud kurssi enam ei pakuta. Kuna tänapäeval asuvad välisvaluutad üheksal juhul kümnest pangakontodel ja panga kodulehel on hinnakiri väljas, siis tundub pank kõige mugavam koht tehingu tegemiseks – paratamatult võib jääda mulje justkui ainsast võimalusest.

Mugavus maksab ja seetõttu ei ole ka panga pakutavad avalikud valuutakursid klientidele kõige soodsamad. Allpool näete horisontaalteljel erinevaid arvevaluutakursse 23. novembri 2015 kella 12.36 seisuga. Selgituseks nii palju, et valuutakursse määratakse protsendina maailmaturust sõltuvalt sellest, kas klient ostab (turupakkuja ehk tehingu teine osapool müüb) või klient müüb (turupakkuja ostab) valuutat. Turupakkujaks on siin tehingu teine pool, kelleks võib olla pank, Tavid või TransferWise.


Allikas: Pankade ja TransferWise’i kodulehed, kasutatud on ülekandekursse (TransferWise’i kurss koos teenustasuga). Tavidi kurss on saadud Tavidi rahavoogude osakonnast, Tavid kodulehel ülekandekursse ei avalda. Täpsed kursid on toodud teksti lõpus eraldi tabelis.

 

Näiteks on Marjel vaja vahetada 10 000 eurot dollariteks (joonisel parem pool: klient ostab USD). Pangas vahetades saaks Marje selle eest 10 437 kuni 10 539 dollarit sõltuvalt pangast,  Tavidi kursiga vahetades saaks ta 10 595 dollarit. Selleks peaks ta kandma eurod Tavidi kontole ning eurode laekumisel kannab Tavid kohe dollarid Marje kontole tagasi. Parima pangaga võrreldes on vahe 56 dollarit ehk 52 eurot 10 000 euro pealt (0,52% summast), mis ei ole just suur vahe absoluutnumbrina, kuid kuna sääst põhineb protsendil, võib võit suuremate summade korduval konverteerimisel ulatuda tuhandetesse eurodesse.

TransferWise’ist

TransferWise on näitesse lisatud, kajastamaks võimalikult erinevaid pakkujaid, kuid  ainult valuuta konverteerimise kanalina on TransferWise’i veidi keerulisem kasutada. Välisvaluuta laekumine võtab nende puhul aega paar päeva, seevastu kodupangas tehtud välisvaluuta konverteerimine toimub alla poole tunniga ja ülekandetasu sõltuvalt pangast on kuni paar eurot. TransferWise’i puhul tuleb meeles pidada ka seda, et välja toodud soodsale kursile (maailmaturu kurss) lisanduvad tehingu suurusest sõltuvad teenustasud, mis tehingu põhisumma kasvades suurenevad. Antud joonisel on võrdluse huvides teenustasud arvutatud TransferWise’i kursi sisse.

Kasu raamatupidajale

Ka pangast on võimalik suurematele summadele küsida paremat hinda. Kõige mõistlikum ongi kulutada 10–15 minutit, et uurida, millist hinda erinevad turuosalised pakuvad, ning langetada seejärel õige otsus. Ei ole palju tegevusi, mille 15 minuti tootlus oleks 0,5%. Kui terve päev saaks tegelda sarnast tootlikkust pakkuvate tegevustega, oleks 8 tunnise tööpäeva tootlus 16%. Utoopilisena näiva tootluse numbri aasta kohta võib igaüks ise arvutada. Tööandja juurde palgatõusu küsima minnes pole paremat põhjendust, kui et töötaja on kas ettevõtte jaoks tulusid juurde toonud või siis kulusid kokku hoidnud. Tulusid valuutavahetusega juurde tekitada ei saa, küll aga on võimalik kokku hoida tuhandeid eurosid aastas. Tulles reaalsete arvude juurde, tähendab see seda, et kui igal töönädalal tuleb teha üks selline valuutavahetustehing, mille pealt saaks kokku hoida 52 eurot, hoitakse aasta jooksul kokku 2704 eurot.

Välisvaluutade vahetamise 5 põhitõde:

  1. Kõige olulisem: veendu, et pangakontol on võimaldatud välisvaluutade hoiustamine. Erinevatel pankadel on erinevad lahendused. Swedbankis on selle võimaluse nimeks multikonto, kus erinevad valuutad on kõik ühe kontonumbri all koos euroga. Nordea pangas on igal valuutal eraldi kontonumber. Kui kontol välisvaluutades arveldusvõimalus puudub, konverteerib pank laekuva välisvaluuta panga hetkel kehtiva ametliku kursiga automaatselt eurodeks. Sõltuvalt summast võivad kaduma minna sajad (suurte summade puhul isegi tuhanded) eurod. NB! Sama protseduur kehtib ka välismaksete puhul.
  2. Kui soovid vahetada suurema summa valuutat, kontakteeru otse pangaga. Swedbank toob oma kodulehel välja, et alates 10 000 eurost pakub pank automaatselt soodsamaid kursse tööpäeviti kell 8.30–17.00.
  3. Kui oled saanud pangalt sooduskursi, tasub seda võrrelda ka teiste teenusepakkujatega. Tavid pakub ülekandevaluutadele kursse summadele alates 3000 eurost, ülempiiri ei ole, kursi saad kokku leppida, võttes ühendust Tavidi rahavoogude osakonnaga. Erinevate pakkumiste võtmisele kulutatud aeg ja kokkuhoitav raha on väärt seda 15 minutit.
  4. Tee õige otsus – vali erinevatest pakkumistest parim.
  5. Mida suurem on vahetatava valuuta kogus eurodes, seda paremat kurssi on võimalik saada.

Miks valuutadega spekuleerimisel ei ole mõtet

Kuna valuutakursid liiguvad pidevalt üles-alla, võib ettevõttel tekkida ahvatlus teenida oma põhitegevuse kõrvalt valuutapositsioonidelt kasumit, müües ja ostes valuutasid õigel ajal. Finantsnõustamisega tegeleva Aite Groupi andmetel on spetsiaalselt kauplemiseks mõeldud keskkondades ainult ca 30% kõikidest jaeklientide valuutakauplemisega seotud tehingutest kasumlikud (viide allikale). Valuutaturgude jälgimine ja vastava infovooga kursis olek nõuab aega, mida ettevõtte põhitegevuse kõrvalt ilma lisanduva tööjõukuluta väga lihtne leida ei ole. Ka ei ole selle lisakulu tootlikkus kindel. Loota võib, et tehingud saavad õigesti ajastatud, aga mingeid garantiisid ei ole ja potentsiaalsed kaotused on vägagi tõenäolised.

Mure- ja stressivabam on teha tehing soovitud hetkel antud momendil kehtiva kursiga, uurides erinevate arvevaluuta vahendajate pakkumisi, leidmaks antud hetke parim kurss. Alati v&otiotilde;ib mõelda ka  siinkohal erinevate lihtsamate pankade poolt pakutavate tuletisinstrumentide kasutamisele nagu swap’id ja forward’id. Oma sisult ei ole forward’id ega swap’id keerulised, kuid nende kasutamisega kaasnevad tehingute miinimumsummad, tagatise andmine pangale (tavaliselt 5–15% tehingu põhisummast) ja leppetrahvid tehingu katkestamisel. Kõik need lisatingimused võivad swap’ide ja forward’ite kasutamise sõltuvalt olukorrast majanduslikult mõttetuks teha.

Mugavuse hind

Selleks, et reaalset raha kokku hoida ja seda mitte niisama lihtsalt teistele ära kinkida, on vaja veidi teistsuguseid teadmisi kui raamatupidajaks õppides õpetatakse. Lisaks kulub ära väheke pealehakkamist, et uurida kursse erinevatelt teenusepakkujatelt. Vaevalt leidub palju teisi nii tulusaid tegemisi töö juures, kus 15 minuti tootlikkus on 0,5%. Mugavusel on kallis hind ja valuutavahetuses on see hind seda kallim, mida rohkem on ettevõttel välisvaluutade vahetamist.

Pankade, TransferWise’i ja Tavidi joonisel kasutatud valuutakursid:

 

Tavid AS osutab makseteenuseid TavexWise AS-i agendina.

Autor: Rasmus Noormägi, Tavid AS äriarenduse juht
16.12.2015

Lugemissoovitus Teile