Lisa hinnateavitus

Bakalaureusetöö "Kullainvesteering ja selle tulemuslikkuse hindamine alternatiivide näitel"

Avaldatud Kirke Sööt kategoorias Kogu uudisvoog või 03.06.2009
Kulla hind (XAU-EUR)
2203,09 EUR/oz
  
- 24,80 EUR
Hõbeda hind (XAG-EUR)
26,21 EUR/oz
  
- 0,68 EUR

Soovitame lugeda Maaülikooli üliõpilase Jaana Prants’i poolt koostatud huvitavat uurimustööd “Kullainvesteering ja selle tulemuslikkuse hindamine alternatiivide näitel”


Töö eesmärgiks seati kinnituse leidmine või ümberlükkamine erinevates allikates esitatud väidetele, et kuld ei ole hea investeering, kuna ta ei teeni intresse ning väärtpaberiinvesteeringute tulu ületab kullainvesteeringu tulu.


Autor lükkas antud väite ümber. Tõestus on esitatud  töö 2. peatükis. Antud peatükis jõudis töö autor selgusele, et füüsilisse kulda investeering oli ajaperioodil 01.02.2005-28.04.2009 kõige suurema perioodi tootlusega 95,17%, vastupidiselt aktsia tootlusele, mis oli perioodil kõigest 15,44%, fondiosakute tootlusele, mis oli perioodil -62,73% ja tähtajalise hoiuse tootlusele, mis oli perioodil 10,32%.


Töö autori järeldus on valitud perioodi näitel tehtud analüüsi põhjal, et pikemas perspektiivis kulla hinna tõusu tingimustes on füüsilise kulla omamine kasulik. Kulla hinna languse tingimustes ei pruugi kullainvesteeringu tootlus ületada aktsiate jt väärtpaberite perioodi tootlust või isegi tähtajalise hoiuse intressitulu, kuid isegi siis võiks iga investor nii investeerimiseks, kui ka investeerimisriskide hajutamiseks omada füüsilist kulda, seda just virtuaalse rahamaailma tõttu.


 


Vaata teisi Eesti ülikoolides valminud investeerimiskulla teemalisi uurimustöid SIIT

Lugemissoovitus Teile