Lisa hinnateavitus

Jüri Martini täispikk vastus ERRi ajakirjanikule Swedbanki kohtuvaidluse teemal

Avaldatud Jaana kategoorias Tavidi teadaanded, Kogu uudisvoog või 20.06.2019
Kulla hind (XAU-EUR)
2171,05 EUR/oz
  
+ 4,61 EUR
Hõbeda hind (XAG-EUR)
29,44 EUR/oz
  
+ 0,31 EUR

Täiendamaks ERRi artiklit “Swedbank jättis Tavidi kaardimakse võimaluseta” (19.06.2019) avaldame muutmata kujul ERRi ajakirjaniku Indrek Kuusi esitatud küsimuse ning Tavid AS juhatuse liikme Jüri Martini vastuse.
___________________________

Indrek Kuus (ERR):

Et siis palun selgitust, et miks Tavid Swedpanga kohtusse kaebas. Ehk piisab ka sellest, kui saate saata mulle selle avalduse, mis kohtusse teie poolt läks.
___________________________

Jüri Martin (TAVID):

Swedbank lõpetas ühepoolselt üle 20 aasta kestnud ärisuhte Tavidiga ja kõikide Tavidi tütarettevõtetega.

Kui kokkuvõtlikult sõnastada, siis Swedbanki põhjendus oli, et meie tegevusvaldkond (valuutavahetus ja maksevahendus) on keskmisest kõrgema rahapesuriskiga ja nad ei soovi sellist klienti oma kliendiportfelli.

Sügavamaks põhjuseks on ilmselt see, et viimase aja rahapesutemaatikast räsida saanud Swedbankil puudub tänasel päeval võimekus oma klientide suhtes sisulist riskihinnangut anda. Nad on sunnitud oma kliendid paigutama arvutiprogrammide poolt töödeldavatesse riskimaatriksitesse ja loomulikult ei ole sellise tegevuse tulemuse kvaliteet võrreldav sisulise analüüsiga. Ehk teisisõnu käib riskide sisulise haldamise asemel klientide prakeerimine kaudsete tunnuste alusel. Kurb on selle teema puhul see, et kuna pankadel on tänasel päeval ühiskonnas palju tugevam roll kui mistahes teistel eraõiguslikel äriühingutel, siis kahjustavad nad oma kergekäelise riskipoliitikaga (inglise keeles on selle kohta olemas lausa eraldi väljend: de-risking) kogu ühiskonna majandust. Pangad täidavad rahanduses vereringe rolli, nad on ühiskonna strateegiliselt tähtsa infrastruktuuri tugisambad.

Et olukorra tõsidusest aru saada, siis proovime seda võrrelda ühe teise olulise infrastruktuuri valdkonnaga – maanteed ja maanteetransport. Oletame, et kõik maanteed oleksid eraomanduses ja neil eraomanikel oleks piiramatu õigus neid maanteid oma meelevalla järgi valitseda. Ühel päeval Tallinna-Tartu maantee omanik ütleb, et kuna 2017. aasta statistika järgi põhjustavad kõige rohkem õnnetusi Lexuse ja BMW juhid, siis alates tänasest nende autodega ei tohi Tallinna-Tartu maanteel sõita. „Inimelu on ikka kõige tähtsam ja inimelude säästmise nimel keelame meie Lexuse ja BMW omanikel meie maanteel liiklemise,“ on teeomaniku selge ja resoluutne seisukoht. Järgmisel päeval ütleb aga Piibe maantee omanik, et tema ka ei taha, et Lexused ja BMW-d tema maanteel sõidaksid. Ma ei hakka selle näitega kaugemale minema, sest ilmselt saavad kõik aru, et sellise lühinägeliku ja pealiskaudse suhtumise tulemusena ei ole ka seaduskuulelikel BMW ja Lexuse omanikel enam üldse võimalik Tallinnast Tartusse jõuda. Ehk siis, vanniveega koos on ka laps välja visatud.

Täna on selline olukorda tabanud pangandust. Ma ei tahaks küll kuidagi siia sisse tuua mingit rahvuslikku mõõdet, aga praktika näitab, et eriti usinad on sellise pealiskaudse riskipoliitika rakendamisel just Skandinaavia pangad. Tavid ei ole kindlasti ainuke ettevõte, kes tunneb, et tema seaduslikke õigusi on piiratud, samuti ei ole Swedbank kindlasti ainuke pank, kelle suhtes sellist tunnet tuntakse. Tahan sellega öelda, et ei minul ega minu teada ka kellelgi teisel Tavidist ei ole mingit isiklikku vimma Swedbanki vastu – tegemist on palju laiaulatuslikuma probleemiga ühiskonnas. Sellest tulenevalt leian, et kohtu poole pöördumine ei ole pelgalt Tavidi õigus, vaid Tavidi juhtkonna liikmetel kui Eesti Vabariigi kodanikel lasub lausa kohustus seda teha. Ainult nii saame me ühiskonda paremaks muuta.

P.S. Kohtule saadetud dokumente ei saa me kahjuks tänasel päeval veel avaldada, aga kuna meie jaoks on antud teema läbipaistvus nii ajakirjanduse kui ka ühiskonna jaoks tervikuna äärmiselt oluline, siis ei saa välistada, et oleme selleks valmis kohtuvaidluse hilisemas faasis või pärast kohtuvaidluse lõppu.

P.S.S. Kui see teema peaks laiemalt huvi pakkuma, siis võiksin kas Sinu või mõne teise ajakirjanikuga kohtuda või ka kirja teel seda teemat lahata. Oluline oleks selle juures ajakirjaniku valmidus minna teemaga süvitsi, sest vastasel korral võib sõnum ühiskonnale „tõlkes kaduma minna“.
___________________________

ERRi avaldatud artikkel:
https://www.err.ee/953785/swedbank-jattis-tavidi-kaardimakse-voimaluseta

Kuvatõmmis ERRi uudisteportaalist

Lugemissoovitus Teile